Tenis ziemny

27.05.2023  – Reda
22.06.2023 – Świecie
1.07.2023 – Stargard Szczeciński
16.09.2023 – Puławy
Finał Reda – ustalanie terminu

FAMILY CUP 2023r.

XXVII TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI W RODZINNYCH DEBLACH i MIKSTACH

   

REGULAMIN

 

§ 1

Zawody Family Cup są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w Tenisie. Organizatorami zawodów są: Stowarzyszenie Family Cup,

 

§ 2

Celem zawodów jest upowszechnienie sportu rodzinnego oraz turniejów tenisowych, w których mogą uczestniczyć całe rodziny.

 

§ 3

Zawody składają się z 9 eliminacji regionalnych, turnieju międzynarodowego oraz finału. Eliminacje regionalne zostaną rozegrane w okresie czerwiec- sierpień 2023r. zaś finał 19-20 sierpnia 2023r. w Redzie.

§ 4

Warunki uczestnictwa:

1.     Prawo uczestnictwa mają wszyscy tenisiści-amatorzy, bez ograniczeń wiekowych.

Amatorem jest każda osoba mająca powyżej 35 lat, a spośród młodszych – spełniająca następujące warunki:

–     osoba poniżej 19 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w roku

–  poprzedzającym zawody na końcowej rocznej liście PZT na miejscach od 1 do 100              włącznie,

–  osoba w wieku 19 – 35 lat, która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w ciągu 2 lat poprzedzających zawody na końcowych rocznych listach PZT na miejscu od 1 do 100 włącznie.

2. Prawo startu uzyskuje się po zgłoszeniu się u organizatorów eliminacji regionalnych i wniesieniu opłaty startowej. Wysokość opłaty ustala właściwy organizator.

3.   W finale ogólnopolskim Family Cup startują po 4 pary w deblu mężczyzn i mikście oraz 1 para w deblu kobiet z każdych zawodów eliminacyjnych, w tym ewentualnie pary Mistrzów Polski z poprzedniej edycji.

 

§ 5

Konkurencje zawodów:

1. Mikst (gra mieszana), w której w pierwszej kolejności mogą startować: małżeństwa, ojciec z córką, matka z synem, rodzeństwo, dziadek z wnuczką, babcia z wnukiem.

2.   Debel (gra podwójna) mężczyzn, w której w pierwszej kolejności mogą startować: ojciec z synem, dziadek z wnuczkiem, dwaj bracia.

3.   Debel (gra podwójna) kobiet, w której w pierwszej kolejności mogą startować: matka z córką, babcia z wnuczką, dwie siostry. Warunkiem przeprowadzenia tej konkurencji jest zgłoszenie się do turnieju regionalnego, co najmniej 4 par. Do turnieju ogólnopolskiego kwalifikują się zwyciężczynie zawodów regionalnych. Warunkiem przeprowadzenia finału ogólnopolskiego jest rozegranie turniejów deblowych kobiet w co najmniej 4 regionach.

Jedna osoba może zgłosić się do dwu konkurencji – debla i miksta, a rodzina ma prawo startu w  trzech konkurencjach.

Począwszy od 2009 roku w turnieju mogą brać również udział rodziny w prostej linii a więc: teść, teściowa, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, synowa, zięć, kuzynka, kuzyn itp. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmują organizatorzy imprez – nasi partnerzy.

UWAGA! Z racji mniejszej niż zazwyczaj eliminacji – mistrzostw regionalnych w 2020 r. dopuszczamy możliwość udziału uczestników w dowolnej eliminacji, bez względu na miejsce zamieszkania.

 

§ 6

Sposób przeprowadzania zawodów:

1. Zawody „Family Cup” są rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminem sportowym PZT. W rozgrywkach regionalnych rozstawieniu podlegają w pierwszej kolejności finaliści z roku poprzedniego.

2. W zawodach regionalnych oprócz finałów o miejsca 1-2, rozegrane zostaną także spotkania o miejsca 3. Finaliści oraz zdobywca 3. miejsca kwalifikują się do finału ogólnopolskiego. O tym, kto będzie reprezentował region jako czwarty w czasie finału decyduje organizator. Może to być para, która zdobyła 4. miejsce, albo para wyłoniona w drodze losowania.

3.   Prawo startu w finale bez konieczności udziału w eliminacjach mają mistrzowskie pary z poprzedniego roku przy zachowaniu zasady wymienionej w § 4 pkt. 3.

4.   Jeśli w finale ogólnopolskim ze względów losowych nie może wystąpić jakaś para z eliminacji, prawo startu w finale ma para zajmujące kolejne miejsce w danej konkurencji. organizator regionalny ma prawo wytypować inną parę.

5.   Organizator finału zobowiązany jest do zorganizowania turnieju pocieszenia, w którym biorą udział pary wyeliminowane w dwóch pierwszych rundach gier.

6.   W eliminacjach regionalnych mecze rozpoczynają się od stanu 0:0 lub 2:2, zależnie od decyzji organizatora, w finale gra rozpoczyna się od stanu 0:0.

7.   Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, jeśli naruszył regulamin zawodów, np. złożył nieprawdziwe oświadczenie w sprawie klasyfikacji na listach rankingowych.

§ 7

Ogłoszenie wyników:

Wyniki będą ogłaszane bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

§ 8

Nagrody:

1.              Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody (dotyczy to zarówno eliminacji jak finału).

2.       Obecność par na losowaniu nagród zarówno w przypadku eliminacji jak i zawodów finałowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej pary nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana para.

 

§ 9

Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z pięciu edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie, biegi przełajowe) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar ufundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie  wręczany w czasie ogólnopolskiego finału.  

 

§ 10

Koszty udziału oraz ubezpieczenie:

 

1.  Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).

2.    Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

3.  UWAGA: Każdy uczestnik zawodów ubezpiecza się we własnym zakresie i na własny koszt od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej (ubezpieczenie jest dobrowolne).

§ 11

Protesty:

Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli:

1. Zostanie złożony przed zakończeniem rozgrywek i ogłoszeniem końcowych wyników.

2.   Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 50 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).  

§ 12

Terminy i miejsca zawodów zostaną ustalone przez organizatorów regionalnych i podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej oraz na stronie internetowej www.familycup.pl.   

§ 13

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.